chevron_left Terug naar projecten
Project
Ramadan

“O, jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” (soera Al Baqarah, 183)

“De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan (onderscheider tussen de waarheid en valsheid). Wie daarom deze maand beleeft, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen ( om te vasten in te halen).” (soera Al Baqarah, 185)

De maand Ramadan is een maand van liefdadigheid en overvloed. Deze maand is de heiligste van alle maanden en de goede daden die in deze maand worden verricht zullen meervoudig worden beloond. Deze maand manifesteert zich elk jaar met veel overvloed en weldaad. Daarnaast is de maand Ramadan voor de mens een kans om (nog) meer goede daden te verrichten. Uiteraard zullen zij die deze kans aangrijpen en in deze maand meer goede daden verrichten, meer baat hebben van de overvloed die de maand Ramadan met zich meebrengt. Zo zal het goede nieuws, te weten barmhartigheid, erbarmen en verlossing (uit de hel) dat Mohammed (vzmh) heeft gebracht, hen bereiken.

Onze stichting organiseert een actie, genaamd ‘Campagne in de maand Ramadan’, om een deel van de liefdadigheid die in deze maand wordt verricht, de Palestijnen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en vele tegenslagen het hoofd moeten bieden, bereikt.

In het kader van de heilige maand Ramadan worden speciale hulppakketten samengesteld. Degenen die er de voorkeur aan geven dat er een hulppakket aan een noodlijdend Palestijns gezin wordt verzonden, kunnen tegen vergoeding van de kosten van één of meerdere hulppakketten, aan de campagne deelnemen. Daarnaast worden er iftarmaaltijden uitgedeeld aan hulpbehoevende moslims. Voorts kan op verzoek de zakat al fitr (sadaqa al fitr) via onze organisatie naar hulpbehoevenden in Palestina gezonden worden. Zoals wel bekend is één van de doelen van het vasten het bewust worden van honger en leed van behoeftige mensen. Het moet niet worden vergeten dat miljoenen Palestijnen te lijden hebben onder de honger als gevolg van armoede en de onmenselijke belegering van de Gaza.

Jaarlijkse
Rapportages
Doneer nu.
€5
€25
€50
€100
volgende